Led гэрэлтэй чих ухагч

33’000 / 16’500

Гэрэлтэй чих ухагч
Чих ухагч нь 3 төрлийн хошуутай (хавчдаг,том,жижиг халбагатай)