Acnes Mask

5’000

Батга гарамтгай арьсанд зориулсан Acnes брэндйин уг маск нь найрлагандаа үрэвсэл намдааж, батганы эдгэрэлтийг түргэсгэх, тайвшруулах үйлчилгээ бүхий Tea tree, Centella, Heartleaf зэрэг орц найрлагуудыг агуулсан. Идэвхитэй батга гарч байгаа үед ч аюулгүй арьсны нүх сүвийг бөглөхгүй маш усан, хөнгөн эссенцтэй.