Үүргэвч /эрэгтэй/

112’000 / 56’000

Фосфорттой, олон халаастай эрэгтэй сурагч цүнх