Үүргэвч

112’000 / 56’000

Фосфорттой, усны хамгаалалттай эмэгтэй сурагч цүнх