Mobil1 0W40

19’140 Зах зээлийн үнэ:   31’900₮ Үлдэгдэл:   88ш

Бүрэн синтетик хөдөлгүүрийн тос.
Хэмжээ: 1 литр.
Шинэ, хуучин бүх төрлийн бензин ба дизель /өндөр ба бага ачаалалд ажилладаг/
хөдөлгүүрүүдэд бүх улиралд хэрэглэнэ.
Шинж чанар
• Царцах хэм: -540С
• Ноцох хэм: 2360С
• Зууралдангийн индекс: 187
• Кинематик зууралданги 1000С-т, мм2/с: 14,3

Барааг хадгалах
Ижил төрлийн бүтээгдэхүүн Дэлгэрэнгүй
Mobil Super 1000 5W30, 4л моторын тос
19’740POINT
32’900₮
Mobil Super 3000 0W20
10’740POINT
17’900₮
Mobil Super 3000X2 5W40
11’100POINT
18’500₮
FD Lube Special 75W85
6’540POINT
10’900₮
Mobil Multipurpose ATF
5’700POINT
10’100₮
Mobil Delvac 10/30, 1л
5’700POINT
9’500₮
Mobil Super 1000 5W30, 1л моторын тос
6’180POINT
9’900₮
Сибирь антифрийз улаан, хөргөлтийн шингэн, 5л
11’340POINT
18’900₮
Mobil delvac 10/30, 4л
22’140POINT
36’900₮
Sibiria Антифриз улаан 1л
2’580POINT
4’300₮