Борлуулалт, үйл ажиллагааны төлөвлөлт

15’435 Зах зээлийн үнэ:   31’500₮ Үлдэгдэл:   68ш

Борлуулалт үйл ажиллагааны төлөвлөлт
Удирдлагын хөтөч
Зохиогч: Томас Ф. Уоллас, Роберт А.Сталь
Орчуулагч: Э.Төмөрхуяг, Ж.Өнөрбаяр
Эрэлт нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх
Тоо хэмжээ болон мөнгөн дүнг оновчтой уялдуулах
Багийн хамтын ажиллагааг сайжруулах

Барааг хадгалах
Ижил төрлийн бүтээгдэхүүн Дэлгэрэнгүй
Төслийн удирдлага
14’700POINT
30’000₮
Үл мэдэх ба түүний нөхөд /ширхэгээр/
2’450POINT
5’000₮
Бизнес модель бүтээх нь
27’440POINT
56’000₮