Төслийн удирдлага

14’700 Зах зээлийн үнэ:   30’000₮ Үлдэгдэл:   17ш

Орчуулагч, редактор: Б.Өлзийсайхан

Та энэ номоос юу сурах вэ?

Танд төсөл удирдах санал ирлээ. Удирдлагын зүгээс итгэл үзүүлсэнд та баярлаж байгаа боловч хаанаас ажлаа эхлэхээ сайн мэдэхгүй байна уу? Ажлаа төсөвтөө багтааж хугацаанд нь амжуулах нь бүү хэл дарга нарын дунд хэдэн тийш гүйсээр олигтой үр дүнд хүрч чадахгүй өнгөрөх вий гэж та эмээж байна уу? Ямар үед төлөвлөгөөг чанд баримталж, ямар үед уян хатан байх хэрэгтэй вэ? Багийн гишүүд чинь өөр өчнөөн ажилтай байхад та тэднийг төсөлд яаж татан оролцуулах вэ?
Энэхүү гарын авлага танд төсөл удирдах үр дүнтэй арга хэрэгсэл болоод итгэл өгөх болно. Тухайлбал:
- Багаа зөв бүрдүүлэх, багийн эрч хүчийг хадгалах
- Төслийн цар хүрээ гажихаас сэргийлэх
- Гол ажлуудаа логик дараалалтай төлөвлөж, төвлөрч ажиллах
- Гантт болон PERT зураглалыг зөв хэрэглэх
- Эсэргүүцэгчдийг хэрхэн өөрийн талд оруулах
- Оролцогч талуудыг хэрхэн мэдээллэр хангах
- Төслийн амжилтыг хэрхэн хэмжих
- Ажлыг хэдийд цуцлаха мэддэг байх
- Юу сурсанаа дүгнэж, сургамжаа эргээд ашиглах зэрэгт та суралцах болно.

Барааг хадгалах
Ижил төрлийн бүтээгдэхүүн Дэлгэрэнгүй
Борлуулалт, үйл ажиллагааны төлөвлөлт
15’435POINT
31’500₮
Үл мэдэх ба түүний нөхөд /ширхэгээр/
2’450POINT
5’000₮
Бизнес модель бүтээх нь
27’440POINT
56’000₮