Mobil Delvac 10/30, 1л

6’540 Зах зээлийн үнэ:   10’900₮ Үлдэгдэл:   45ш

Шинж чанар
• Царцах хэм: -360С
• Ноцох хэм: 2260С
• Зууралдангийн индекс: 138
• Кинематик зууралданги 1000С-т, мм2/с: 14,2
• Хөдөлгүүрийн эд ангийг бохирдолт, элэгдэл, исэлдэлтээс дээд зэргээр хамгаална
• Аккумлятор ба хөдөлгүүрийн ашиглалтын хугацааг уртасгана
• Ашиглалтын хугацаанд зунгалаг шинж чанараа сайн хадгална
• Эрс тэс хүйтэнд /-360С хүртэл/ хөдөлгүүрт хялбар асах боломж олгоно
• Шатахуун зарцуулалтыг багасгана
• Тос солих хугацаа урт: 5'000 км

Барааг хадгалах
Худалдаж авах
Ижил төрлийн бүтээгдэхүүн Дэлгэрэнгүй
Mobil1 0W40
19’140POINT
31’900₮
Mobil Super 3000 0W20
11’940POINT
19’900₮
Mobil Super 3000X2 5W40
11’940POINT
19’900₮
FD Lube Special 75W85
7’740POINT
12’900₮
Mobil Multipurpose ATF
6’540POINT
10’900₮
Mobil Super 1000 5W30, 1л моторын тос
6’180POINT
9’500₮
Mobil Super 1000 5W30, 4л моторын тос
19’740POINT
32’900₮
Сибирь антифрийз улаан, хөргөлтийн шингэн, 5л
12’480POINT
20’800₮
Mobil delvac 10/30, 4л
24’540POINT
40’900₮
Sibiria Антифриз улаан 1л
2’820POINT
4’700₮