Mobil delvac 10/30, 4л

22’140 Зах зээлийн үнэ:   36’900₮ Үлдэгдэл:   58ш

Шинж чанар
• Царцах хэм: -360С
• Ноцох хэм: 2260С
• Зууралдангийн индекс: 138
• Кинематик зууралданги 1000С-т, мм2/с: 14,2
• Хөдөлгүүрийн эд ангийг бохирдолт, элэгдэл, исэлдэлтээс дээд зэргээр хамгаална
• Аккумлятор ба хөдөлгүүрийн ашиглалтын хугацааг уртасгана
• Ашиглалтын хугацаанд зунгалаг шинж чанараа сайн хадгална
• Эрс тэс хүйтэнд /-360С хүртэл/ хөдөлгүүрт хялбар асах боломж олгоно
• Шатахуун зарцуулалтыг багасгана
• Тос солих хугацаа урт: 5'000 км

Барааг хадгалах
Ижил төрлийн бүтээгдэхүүн Дэлгэрэнгүй
Mobil1 0W40
19’140POINT
31’900₮
Mobil Super 1000 5W30, 4л моторын тос
19’740POINT
32’900₮
Mobil Super 3000 0W20
10’740POINT
17’900₮
Mobil Super 3000X2 5W40
11’100POINT
18’500₮
FD Lube Special 75W85
6’540POINT
10’900₮
Mobil Multipurpose ATF
5’700POINT
10’100₮
Mobil Delvac 10/30, 1л
5’700POINT
9’500₮
Mobil Super 1000 5W30, 1л моторын тос
6’180POINT
9’900₮
Сибирь антифрийз улаан, хөргөлтийн шингэн, 5л
11’340POINT
18’900₮
Sibiria Антифриз улаан 1л
2’580POINT
4’300₮