Каталог
Борлуулалт, үйл ажиллагааны төлөвлөлт
15’435POINT
31’500₮
Төслийн удирдлага
14’700POINT
30’000₮
Үл мэдэх ба түүний нөхөд /ширхэгээр/
2’450POINT
5’000₮
Бизнес модель бүтээх нь
27’440POINT
56’000₮
Бүтээлч INC ном
15’000POINT
29’000₮