Каталог
Хелл энержи дринк
1’224POINT
2’400₮
Ялам жимсний бэлдмэл 10ширхэгтэй
7’200POINT
12’000₮
Бөөр хамгаалах бэлдмэл 10ширхэгтэй
7’200POINT
12’000₮
Алтан гагнууртай бэлдмэл 10ширхэгтэй
7’200POINT
12’000₮
Барагшун бэлдмэл 10ширхэтэй
9’000POINT
15’000₮
L-power бэлдмэл 10ширхэгтэй
7’200POINT
12’000₮
Дархлаа сайжруулах бэлдмэл 10ширхэгтэй
7’200POINT
12’000₮
Анар бэлдмэл 10ширхэгтэй
7’200POINT
12’000₮
Ааруултай чацарганатай үрэл
1’800POINT
2’900₮
Ааруултай тарагтай үрэл
1’800POINT
2’900₮
Ааруултай нэрстэй үрэл
1’800POINT
2’900₮
Ааруултай аньстай үрэл
1’800POINT
2’900₮
Red Bull эрч хүчний ундаа
2’670POINT
4’450₮