Каталог
Dr Wolf 160ширхэг
31’850POINT
65’000₮
Маалингын үрийн тос 180 ширхэг
31’000POINT
62’000₮
Маалингын үрийн тос 90 ширхэг
16’000POINT
32’000₮
Барагшуун 80 ширхэг
14’500POINT
29’000₮
Чага цай- Барагшуунтай
14’000POINT
28’000₮
Чага цай- Цагаан гаатай
14’000POINT
28’000₮
Чага цай- Синнамонтой
14’000POINT
28’000₮
Чага мөөг 90 ширхэг
12’250POINT
25’000₮
Anti Diabetic 180 ширхэг
26’950POINT
55’000₮
Anti Diabetic 90 ширхэг
15’000POINT
30’000₮
Үс Хумс Арьс 70 ширхэг
15’000POINT
30’000₮
Үс Хумс Арьс 140 ширхэг
26’950POINT
55’000₮
Нэрс 180 ширхэг
36’750POINT
75’000₮
Аньс 90 ширхэг
22’050POINT
45’000₮
Аньс 180 ширхэг
36’750POINT
75’000₮
Чацаргана&Хушга үрийн тос 180 ширхэг
44’100POINT
90’000₮
Чацаргана&Хушга үрийн тос 90 ширхэг
26’950POINT
55’000₮
Хушны самрын тос 90 ширхэг
26’950POINT
55’000₮
Хушны самрын тос 180 ширхэг
41’650POINT
85’000₮